Historiahistoria

År 1891 drogs järnvägen genom Vikarbyn till Mora och då säger man att turismen började på allvar. även om det redan det redan började på 1800-talet med s.k. vägturister som passerade med uppehåll vid byns gästgiverier.

Flera stadsfamiljer som behövde luftombyte i lugn och lantlig miljö hyrde in sig i byns pensionat och gårdar. Många barn vistades härvarje sommar under sin uppväxt och kom att betrakta Vikarbyn som sin speciella sommarby, som de fortfarande i dag ofta återvänder till.

Vikarbyn var som synes en rätt betydande turistort under 1920-30 och 40-talet. Man kunde naturligtvis inte konkurrera med de stora Sjurbergs hotellen om de turister som dessavanligtvis vände sig till. I stället siktade man in sig på en medelklass som inte hade så höga krav på standard. Många hem och större gårdar öppnades upp under sommaren och tog emot gäster.
Vikarbyn räknas till en av Sveriges största byar och i början av 1960-talet drogs riksväg 70 genom byn och den gamla bebyggelsen. I dag är byn delad och omger bägge sidorna av riksvägen. Nutidens turistliv har ändrat karaktär och bygdens bofasta befolkning har inrättat sig därefter. Privat stugor dominerar idag uthyrningen till besökaren.

Bondebygden förr med små jordbruk var gynnsam med kalkrik jordmån och stort skogsbruk och Sågverk i byn.

Boendebygden idag med mycket småföretag och jobbpendling är en idyllisk by att bo i. Vi har Skola och Affär i byn och närheten till Rättvik. 3 mil till Leksand och Mora, 6 mil till Falun och Borlänge.

sionHistoria om huset… Sion på Tjôllobackôn.

Namnet tror man kommer av att det växte Tjôllotoppor (Mosippa) på kullen runt huset.

Äldsta delen av huset har varit skola under mitten av 1800-talet, när skolplikten trädde i kraft i Sverige. Även fotoateljé har bedrivits under slutet av 1800-talet som drevs av Hedvig Aulin och därefter Gustav Thunell under några år. Huset byggdes på av Anders Larsson i början av 1900-talet med en stor kyrksal som användes av Pingstförsamlingen och gick under namnet ”Sion” .

En ny skola byggdes i Östra byn som idag används som Bystuga. Portarna till församlingslokalen sitter fortfarande kvar. Huset såldes vidare till privatpersoner under mitten av 1900-talet och byggdes om till lägenheter. Huset har haft två privata ägarfamiljer Lagerstam och Ås under ca:50 år. Familjeföretaget Backlund Boende i Dalarna köpte huset i slutet av år 2007 och har renoverat och inrett det i smakfull traditionell design. Huset drivs som Vikarbyns Bed and Breakfast och ligger centralt i byn med milsvid vacker utsikt över sjön Siljan.

Tjôlobackstallôn (tallen) som står utanför huset, är naturminne och är fridlyst i dag, och har en ålder på snart 500 år.